Skip to content Skip to navigation

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ (-SI) ŠEIMOJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Pateikta: 2020-06-09

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 2020 m. BIRŽELIO 8 d. ĮSAKYMAS Nr. A1-602

ĮSAKYMAS A1-602