Skip to content Skip to navigation

SKELBIAMA ATRANKA Į NAUJAS DARBO VIETAS

Pateikta: 2020-08-10

Darbui nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Kretingos rajono Salantų gimnazija ieško:

MOKYTOJŲ:

 • geografijos (12 val. per savaitę) 0,38 etato, darbo sutartis neterminuota;
 • matematikos (20 val. per savaitę) 0,75 etato, darbo sutartis neterminuota;
 • ikimokyklinio ugdymo (39 val. per savaitę) 1,08 etato, darbo sutartis terminuota;
 • priešmokyklinio ugdymo (39 val. per savaitę) 1,08 etato, darbo sutartis neterminuota;

Pareigybės lygis A2. Mokytojų darbo užmokestis priklauso nuo darbo stažo bei turimos kvalifikacijos. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos valstybių ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų atlygio už darbą įstatymą.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

 • atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 įsakymu Nr. V-774;
 •  skaitmeninio raštingumo gebėjimai turi atitikti Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598, reikalavimus;
 • lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • atsakingumas, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti švietimo naujoves.

Privalumai:

· darbo patirtis;

· buvusių darboviečių rekomendacijos.

Pretendentas privalo pateikti:

• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

• pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

• gyvenimo aprašymą (CV);

• gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

MOKYTOJO PADĖJĖJO dirbti 0,5 etatu. Darbo  sutartis terminuota. Darbo krūvis – 20 val. per savaitę.

Pareigybės lygis C. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.

Paskirtis: padėti ribotų galimybių vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, savarankiškai dalyvauti ugdyme ir kitoje veikloje, užtikrinti saugumą ir užimtumą ugdymo grupėje

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą priimti į darbą;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

VAIKO PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO dirbti 1 etatu. Darbo krūvis – 40 val. per savaitę. Darbo  sutartis neterminuota

Pareigybės lygis C. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.

Paskirtis: grupės patalpų, priemonių ir inventoriaus priežiūra, tvarkos palaikymas, pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą.

Privalumas - darbo patirtis su vaikais. Motyvacija padėti kitiems, pareigingumas, kantrybė dirbant su vaikais, komunikabilumas, tvarkingumas, sąžiningumas, nuoširdus bendravimas, draugiškumas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

·         prašymą priimti į darbą;

·         asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

·         išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

·         gyvenimo aprašymą (CV).

 Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

 

Dokumentus pateikti iki 2020-08-20 (įskaitytinai) el. paštu salantug@salantai.kretinga.lm.lt arba pristatyti į gimnazijos raštinę adresu Taikos g. 4, Salantai.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie atrankos pokalbio datą, vietą ir laiką bus informuojami asmeniškai (telefonu).

Daugiau informacijos telefonu: 8 445 58159 arba 8 656 82234

Direktorė Aušra Zebitienė