Skip to content Skip to navigation

Darbuotojai

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2020-01-06)

DARŽELIO MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 

Mokytojo vardas, pavardė 

Išsilavinimas, specialybė, 

kvalifikacinė kategorija 

Mokomieji dalykai, 

turimos pareigos 

Kontaktai 

Daiva Pučkorienė

Aukštasis, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija, vyr. auklėtoja, III vadybinė kvalifikacinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

+370 445 58149

daiva.puckoriene@gmail.com

Aušra Venckienė

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis  ugdymas

+370 445 58149

 

Aušra Drakšienė

Aukštesnysis, auklėtojos kvalifikacija, vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

+370 445 58149

 

Laima Jakumienė

Aukštesnysis, auklėtojos kvalifikacija, vyr.auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

+370 445 58149

 

Aušrelė Maksvytienė

Aukštasis, pradinių klasių mokytoja, vyr. auklėtoja

Priešmokyklinis ugdymas

+370 445 58149

 

Jadzė Venckuvienė

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

+370 445 58149

 

Regina Vaicekauskienė

Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas, vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

+370 445 58149

 

Aldona Puškorienė

Aukštasis, vaikų auklėtojo-pradžios mokyklos mokytojo ir tikybos mokytoja, vyr. auklėtoja

 

Ikimokyklinis ugdymas

+370 445 58149

 

Inga Drungilienė

Aukštasis, specialioji pedagogika, vyr.  logopedė

 

Logopedė

+370 445 58149

 

       

Estera Žilinskienė

Aukštasis

Priešmokyklinis/Ikimokyklinis ugdymas

+370 445 58149

Jurgita Girdžiūnienė (vaiko priežiūros atostogose)

Aukštasis

Meninio ugdymo mokytoja

+370 445 58149

 

Vilma Budrienė Aukštasis Meninio ugdymo mokytoja +370 445 58149
Vita Baužytė Aukštasis Meninio ugdymo mokytoja +370 445 58149
Aurelija Buivydienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas +370 445 58149
 

 

 

 


Darželio aptarnaujantis personalas

 

Vardas, pavardė 

Pareigos 

Kontaktai 

Rasa Šideikienė

Kristina Šiaulytė

Vyr. buhalterė

+370 445 58149

Reda Mockutė

Raštinės vedėja

+370 445 58149

Reda Maksvytienė

Virėja

+370 445 58149

Snieguolė Valčiukienė

Ūkio dalies vedėja

+370 445 58149

Danutė Liorančienė

Vaiko priežiūros darbuotoja

+370 445 58149

Simona Vaičienė

Vaiko priežiūros darbuotoja

+370 445 58149

Vida Zajančauskaitė

Vaiko priežiūros darbuotoja

+370 445 58149

Danutė Baltriukienė

Vaiko priežiūros darbuotoja

+370 445 58149

Rima Mikutienė

Vaiko priežiūros darbuotoja

+370 445 58149

Nijolė Valinskienė

Valytoja

+370 445 58149

Danutė Mikalauskienė

Kiemsargė

+370 445 58149

Aušra Ronkienė

Vaiko priežiūros darbuotoja +370 445 58149

Vladas Budrys

Pastatų techninės priežiūros darbininkas

+370 445 58149

Albertas Martišius

Elektrikas

+370 445 58149

Ilona Jakumienė Virėja + 370 445 58149
Nijolė Burbienė Virėja + 370 445 58149
Ernesta Vaitkutė (Vaiko priežiūros atostogose) Virėja + 370 445 58149