Skip to content Skip to navigation

Komisijos, darbo grupės

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2020-01-06)

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Komisijos pirmininkė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Pučkorienė
Nariai:
           Priešmokyklinio ugdymo pedagogė - Aušrelė Maksvytienė;
           Vyr. logopedė - Inga Drungilienė;
           Auklėtoja - Aldona Puškorienė;
           Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė - Olga Paulauskienė.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų Atestacijos komisija:

Komisijos pirmininkė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Daiva Pučkorienė.
Nariai:
          Auklėtoja - Laima Jakumienė;
          Auklėtoja - Aušra Venckienė;
          Auklėtoja - Aldona Puškorienė.

 

Viešųjų pirkimų komisija:

Komisijos pirmininkė: Ūkio dalies vedėja Snieguolė Valčiukienė.

Nariai: Logopedė Inga Drungilienė;

Raštinės vedėja Reda Mockutė;

Direktoriaus pavadauotoja ugdymui Daiva Pučkorienė.

 

Inventorizacijos komisija:

Komisijos pirmininkė: Logopedė Inga Drungilienė.

Nariai: Auklėtojos padėjėja Simona Vičienė;

Vyr. buhalterės Rasa Šideikienė ir Kristina Šiaulytė.