Skip to content Skip to navigation

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Pateikta: 2010-10-19 (atnaujinta: 2020-08-19)

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas

2017 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2017 m. IV ketvirčio ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketvirčio ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketvirčio ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2016 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2016 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2015 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2015 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. III ketvirčio finansavimo sumos

2015 m. I pusmečio finansavimo sumos

2015 m . I pusmečio veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. I pusmečio finansinės būklės ataskaita

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2014 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2014 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas

2014 m. III ketvirčio finansavimo sumos

2014 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2014 m. II ketvirčio finansavimo sumos

2014 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2014 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2014 m. I ketvirčio veiklos rezultatų atasakaita

2014 m. I ketvirčio finansavimo sumos

2014 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

 


 

 

2013 m. birželio 30 dienos finansinės būklės ataskaita.

2013 m. birželio 30 dienos veiklos rezultatų ataskaita.

2013 m. birželio 30 dienos finansavimo sumos.