Skip to content Skip to navigation

Istorija

Pateikta: 2010-04-08 (atnaujinta: 2016-10-03)

ISTORIJA

Pirmasis Salantų miesto vaikų darželis įsikūrė 1951 m. lapkričio mėnesio 1 d. Palangos Juzės gatvėje. Darželį lankė 12 vaikų. Pirmoji vedėja buvo Danutė Kalvienė, po jos penkerius metus įstaigai vadovavo Anastazija Tautavičienė, dar tris metus Anelė Jablonskienė, o nuo 1960 m. dvidešimtmetį -Eugenija Grigaitienė. Vaikų skaičius išaugo iki 50. Jie vienoje grupėje nebesutilpo ir 1966 m. įkuriama antra ikimokyklinė įstaiga - lopšelis labai mažiems vaikams. 1976 m. ikimokyklinėms įstaigoms suteikiami vardai: pirmajam "Rasos ", o antrajam "Pušelės". Vėliau abiejuose įstaigose atsirado po 2 grupes: lopšelio ir darželio. "Pušelės" darželyje dažnai keitėsi vadovai. Įstaigai pradėjo vadovauti Laima Meškienė, po jos N.Bumbliauskienė, B.Stuopelytė, D.Sungailienė.

Bėgo laikas, keitėsi laikotarpis, Lietuvoje vyko įvairios permainos, kurios neaplenkė ir Salantų miesto. 1983 m. Salantuose, Laivių gatvėje, pastatomas naujas lopšelis – darželis. Jam suteikiamas „Rasos" vardas.

LOPŠELIS-DARŽELIS ŠIANDIEN

Nuo šių metų rugsėjo 1 d. Salantų lopšelį-darželį „Rasa" lanko 91 vaikas. Veikia šešios grupės: viena nuo metų iki mokyklos pradžios (1-6 m.), trys ikimokyklinio (3-6 m.) ir dvi priešmokyklinio ugdymo grupės. Direktorė-L. e. direktoriaus pareigas Daiva Pučkorienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Pučkorienė. Dirba 30 darbuotojų, iš jų 15 pedagogų.

VIZIJA

Vizija - Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, efektyviai laiduojanti kokybišką vaiko ugdymą ir ugdymąsį, lanksčiai atspindinti visuomenės poreikius, vertybių sistemą, atitinkanti švietimo kokybę, realizuojanti mokymosi visą gyvenimą idėją.

MISIJA

Misija- Institucija, teikianti ankstyvąjį, ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą(si), kurianti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, bendraujanti su tėvais siekiant sėkmingo tikslų įgyvendinimo užtikrinant deramą vaiko socializacijos lygį, gebėjimų plėtojimą ir sėkmingai ruošianti mokyklai įvairių poreikių vaikus.

FILOSOFIJA 

Filosofija – mums rūpi vaikai, jų socializacija, kuo jie gyvena ir kuo jie taps ateityje. Esame atviri pokyčiams, ieškome naujovių. Keliame kvalifikaciją: mokomės iš savęs ir iš kitų.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO PRIORITETAI

  •  Į vaiką orentuoto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio modeliavimas.